Достапност на возила

Возило Статус Локација Забелешка
Scania 124 Eco 3 PP383CF Достапно Прилеп, Република Македонија
Scania 124 Eco 2 PP024BM Достапно Прилеп, Република Македонија
Scania 124 Eco 2 PP245BZ Достапно Прилеп, Република Македонија
Scania 124 Eco 3 PP699BV Достапно Прилеп, Република Македонија