Транспорт и услуги

Најголем дел од нашата работа е меѓународниот транспорт. Нашите редовни транспортни линии се кон и од: Србија, Црна Гора, БиХ, Хрватска, Словенија, Италија, Грција, Турција и Албанија. Нашите возила и полуприколки имаат капацитет на товар од 24 тони. Превезуваме секаков вид на добра исто како и збирен и поединечен транспорт. По потреба, вршиме и внатрешен превоз во Република Македонија.

Секое возило, односно полуприколка има свое ЦМР осигурување.